DOPORUČENÍ Pokud máte lehké příznaky respirační onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel) a možný kontakt s nákazou koronaviru – ZŮSTAŇTE DOMA A NECHOĎTE DO ORDINACE! Zavolejte a poradíme se nebo kontaktujte Krajskou hygienickou stanici na tel. č. 477755560, 477755561, 477755562 nebo Státní zdravotní ústav na tel. č. 724810106, 725191367.